Mũi khoan từ thép hợp kim HMS, đường kính Ø12-100mm, khoan sâu 35mm. Euroboor

Mã: HMS

Mũi khoan từ bằng thép hợp kim TCT khả năng khoan sâu tối đa 35 mm. Dùng kết hợp với máy khoan từ để khoan cả trên phôi tấm và phôi tròn. Biên dạng răng được thiết kế đặc biệt giúp cắt sạch ba via. Lượng ăn dao cao, giảm ma sát, ít sinh nhiệt. Chất lượng lỗ khoan cao, tuổi thọ mũi khoan được kéo dài.

Mô tả

Dòng mũi khoan HMX series chuyên dùng khoan các vật liệu siêu cứng như thép HARDOX, inox và kể cả là thép đường ray xe lửa. Vì thế nếu mục đích sử dụng thấp hơn chỉ cần dùng để khoan gang, đồng, thép mềm, nhựa,.. thì bạn nên chọn loại mũi khoan bằng thép gió HSS để tiết kiệm chi phí. Các mũi khoan từ bằng thép gió các bạn có thể tham khảo như: HCY, HCX, HCS,..

Model mũi khoan từ thép hợp kim sẽ có hai kiểu chuôi là Weldon có mã là HMS hoặc Nitto/Weldon sẽ có mã là HMSU (Universal). Các size từ Ø12mm đến Ø60mm có đường kính chuôi là 19.05mm (3/4″). Các size từ Ø61mm đến Ø200mm có đường kính chuôi là 31.75mm (1.1/4″). Các bạn chọn mua nhớ lưu ý để chọn loại phù hợp với máy khoan hoặc có thể điện thoại trực tiếp hotline để được tư vấn tận răng.

Mã sp Mua Đường kínhKhoan sâuKiểu chuôi
HMS.120
Ø12mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.130
Ø13mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.140
Ø14mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.150
Ø15mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.170
Ø17mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.180
Ø18mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.190
Ø19mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.200
Ø20mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.210
Ø21mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.220
Ø22mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.240
Ø24mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.260
Ø26mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.270
Ø27mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.290
Ø29mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.310
Ø31mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.320
Ø32mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.340
Ø34mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.350
Ø35mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.360
Ø36mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.370
Ø37mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.380
Ø38mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.390
Ø39mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.400
Ø40mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.410
Ø41mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.430
Ø43mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.440
Ø44mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.450
Ø45mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.460
Ø46mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.470
Ø47mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.480
Ø48mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.490
Ø49mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.500
Ø50mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.510
Ø51mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.520
Ø52mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.530
Ø53mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.540
Ø54mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.550
Ø55mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.560
Ø56mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.570
Ø57mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.580
Ø58mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.590
Ø59mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.600
Ø60mm35mmWeldon 19.05mm
HMS.610
Ø61mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.620
Ø62mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.630
Ø63mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.640
Ø64mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.650
Ø65mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.660
Ø66mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.670
Ø67mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.680
Ø68mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.700
Ø70mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.750
Ø75mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.720
Ø72mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.800
Ø80mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.740
Ø74mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.280
Ø28mm35mmWeldon 31.75mm
HMS.420
Ø42mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.120
Ø12mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.130
Ø13mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.140
Ø14mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.150
Ø15mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.160
Ø16mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.160
Ø16mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.170
Ø17mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.180
Ø18mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.190
Ø19mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.200
Ø20mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.210
Ø21mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.220
Ø22mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.230
Ø23mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.230
Ø23mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.240
Ø24mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.250
Ø25mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.250
Ø25mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.260
Ø26mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.270
Ø27mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.290
Ø29mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.300
Ø30mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.300
Ø30mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.310
Ø31mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.320
Ø32mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMS.330
Ø33mm35mmWeldon 19.05mm
HMSU.330
Ø33mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.340
Ø34mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.350
Ø35mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.360
Ø36mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.370
Ø37mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.380
Ø38mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.390
Ø39mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.400
Ø40mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.410
Ø41mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.430
Ø43mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.440
Ø44mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.450
Ø45mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.460
Ø46mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.470
Ø47mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.480
Ø48mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.490
Ø49mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.500
Ø50mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.510
Ø51mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.520
Ø52mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.530
Ø53mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.540
Ø54mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.550
Ø55mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.560
Ø56mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.570
Ø57mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.580
Ø58mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.590
Ø59mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.600
Ø60mm35mmNitto/Weldon 19.05mm
HMSU.610
Ø61mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.620
Ø62mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.630
Ø63mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.640
Ø64mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.650
Ø65mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.660
Ø66mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.670
Ø67mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.680
Ø68mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.690
Ø69mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.690
Ø69mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.700
Ø70mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.900
Ø90mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.900
Ø90mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.750
Ø75mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.720
Ø72mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.780
Ø78mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.780
Ø78mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.800
Ø80mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.820
Ø82mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.820
Ø82mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.850
Ø85mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.850
Ø85mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.880
Ø88mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.880
Ø88mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.920
Ø92mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.920
Ø92mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.950
Ø95mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.950
Ø95mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.980
Ø98mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.980
Ø98mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.1000
Ø100mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.1000
Ø100mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.740
Ø74mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.280
Ø28mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMSU.420
Ø42mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.710
Ø71mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.710
Ø71mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.730
Ø73mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.730
Ø73mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.760
Ø76mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.760
Ø76mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.770
Ø77mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.770
Ø77mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.790
Ø79mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.790
Ø79mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.810
Ø81mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.810
Ø81mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.830
Ø83mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.830
Ø83mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.840
Ø84mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.840
Ø84mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.860
Ø86mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.860
Ø86mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.870
Ø87mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.870
Ø87mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.890
Ø89mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.890
Ø89mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.910
Ø91mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.910
Ø91mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.930
Ø93mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.930
Ø93mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.940
Ø94mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.940
Ø94mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.960
Ø96mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.960
Ø96mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.970
Ø97mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.970
Ø97mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
HMS.990
Ø99mm35mmWeldon 31.75mm
HMSU.990
Ø99mm35mmNitto/Weldon 31.75mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục:

Đánh giá

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết đánh giá hữu ích cho người mua và là tăng thêm hiểu biết về sản phẩm.
Chúng tôi sẽ có quà tặng có giá trị để ghi nhận sự đóng góp của các bạn.

Sản phẩm tương tự