T chia đồng hồ lưu lượng lớn, áp suất max 700bar. ADG-323

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: ADG-323

T chia đồng hồ lưu lượng cao, áp suất max 700 bar, đầu ren trong, ngoài 3/8″, ren kết nối chân đồng hồ 1/4″. Nhà sản xuất Betex Netherland

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

T chia đồng hồ lưu lượng lớn, áp suất max 700bar

Sản phẩm tương tự