Van điều tiết lưu lượng VB201, ren trong NPT 3/8

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: VB201

– Một ngõ cấp, 2 ngõ phân phối.
– Áp suất làm việc maximum 700 bar hoặc 10000 psi
– Nhà sản xuất: BETEX Netherland

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

VB201 Van điều tiết lưu lượng, ren trong NPT 3/8

Sản phẩm tương tự