Bộ thước panme đo lỗ 23084, 3 ngàm, 2 – 200mm, VOGEL Germany

Mã: 23084-

23084 – Bộ thước panme đo lỗ trang bị 3 ngàm kích thước khác nhau, thang đo 2 – 200mm, hàng chính hãng Vogel Đức

Mô tả

23084 – Bộ thước panme đo lỗ 3 ngàm, 2 – 200mm Vogel

Mã sp Mua Thang đoĐộ chính xácpa_dung-sai-max
230840
2-6mm±0.001mm
230841
6-10mm±0.001mm
230842
10-20mm±0.001mm
230843
20-50mm±0.001mm
230844
50-100mm±0.001mm
230845
100-150mm±0.001mm
230846
150-200mm±0.001mm
230847
100-200mm±0.001mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần