Vòng bi định hướng phụ kiện 3191, cho mũi phay. Famag Germany

Mã: 3191

Vòng bi định hướng phụ kiện cho mũi phay Famag. Mua để thay thế khi vòng bi cũ bị hư hỏng, chỉ dùng cho mũi phay hãng Famag, không dùng để đảo chiều.

Mô tả

Bao gồm vòng bi cao cấp, miếng đệm và đinh vít, không dùng để đảo chiều phay. Sử dụng cho tất cả các mũi phay gỗ của Famag. Lưu ý đường kính trong và đường kính ngoài cho ăn khớp. Đường kính ổ bi hướng dẫn thay đổi biên dạng phay sẽ khác. Lưu ý mã mũi phay hỗ trợ đúng theo bảng bên dưới.

Mã sp Mua Đường kínhChiều caoSeries
3191.001
Ø9.5mm4.0mmCho mã: 3112, 3113, 3118, 3134
3191.002
Ø9.5mm4.0mmCho mã: 3201
3191.003
Ø9.5mm4.0mmCho mã: 3202
3191.004
Ø9.5mm3.0mmCho mã: 3119, 3122, 3135
3191.005
Ø15.9mm5.0mmCho mã: 3157, 3202.615/630/815/830
3191.006
Ø15.9mm5.0mmCho mã: 3202
3191.007
Ø12.7mm5.0mmCho mã: 3101, 3102, 3109, 3114, 3121, 3138, 3139
3191.010
Ø16mm5.0mmCho mã: 3123
3191.014
Ø12.7mm5.8mmCho mã: 3202.645/845
3191.013
Ø19mm6.0mmCho mã: 3201
  • Chờ nhập 4-8 tuần