Cờ lê ống điếu chống cháy nổ, ELORA 0341-CuBe.

Mã: 0341-CuBe

Mô tả

Cờ lê ống điếu chống cháy nổ ELORA 0341-CuBe

Mã sp Mua Size đầu tuýp
03411145-CuBe
13mm
03411165-CuBe
17mm
03411175-CuBe
19mm
03411185-CuBe
21mm
03411195-CuBe
24mm
03411105-CuBe
8mm
03411115-CuBe
9mm
03411125-CuBe
10mm
03411135-CuBe
12mm
03411155-CuBe
14mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần