Sockets cho đầu lục giác chìm, kết hợp với cờ lê thủy lực AX. Alkitronic STABI

Mã: STABI-

STABI Socket cho đầu lục giác âm, kết hợp với cờ lê thủy lực AX. Một đầu sẽ chỉ phù hợp cho một Rachetlink tương ứng của đầu AX, và mỗi đầu lục giác chỉ áp dụng cho một size lục giác âm tương ứng.

Mô tả

STABI Sockets cho đầu lục giác âm, kết hợp với cờ lê thủy lực AX. Một đầu sẽ chỉ sử dụng cho một size lục giác âm.

Nhà sản xuất cung cấp các size tiêu chuẩn cho đầu AX-SW: STABI- 36, 46, 55, 65, 80. đây là phần được lắp lọt vào trong lòng của Ratchetlink của đầu AX-SW tương ứng

Tương ứng với mỗi đầu STABI- sẽ có các size đầu lục giác tiêu chuẩn hệ mét, inh tương ứng. Đây là đầu lục giác để có thể sử dụng trên các đầu lục giác âm của người sử dụng:

1. STABI36-: 17, 19, 22, 24, 27, 3/4″, 1″

2. STABI46-: 19, 22, 24, 27, 32, 36, 1, 1.1/2″

3. STABI55-: 27, 32, 36, 41, 46, 1, 1.1/2″

4. STABI65-: 27, 32, 36, 41, 46

5. STABI80-: 27, 32, 36, 41, 46, 55, 1.1/2″

Ngoài các tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nếu người sử dụng có nhu cầu các size cần dùng vui lòng cung cấp bản vẽ kỹ kỹ thuật để được hỗ trợ

Mã sp Mua Size lục giác
STABI36-17
17mm
STABI36-19
19mm
STABI36-22
22mm
STABI36-24
24mm
STABI36-27
27mm
STABI36-3/4
3/4 inch
STABI36-1
1 inch
STABI46-19
19mm
STABI46-22
22mm
STABI46-24
24mm
STABI46-27
27mm
STABI46-32
32mm
STABI46-36
36mm
STABI46-1
1 inch
STABI46-1.1/2
1.1/2 inch
STABI55-27
27mm
STABI55-32
32mm
STABI55-36
36mm
STABI55-41
41mm
STABI55-1
1 inch
STABI55-1.1/2
1.1/2 inch
STABI65-27
27mm
STABI65-32
32mm
STABI65-36
36mm
STABI65-41
41mm
STABI65-46
46mm
STABI80-27
27mm
STABI80-32
32mm
STABI80-36
36mm
STABI80-41
41mm
STABI80-46
46mm
STABI80-55
55mm
STABI80-1.1/2
1.1/2 inch
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục: