Đầu khẩu đen 2.1/2 inch, Alkitronic Staco 2, dùng cho máy xiết ốc

Mã: Staco 2

Đầu tuýp 6 cạnh đen – impact socket chuyên dùng cho máy xiết ốc hạng nặng. Đầu vuông 1/2 inch, có lỗ xỏ chốt an toàn, rãnh cho đai cao su. Vật liệu bằng Chrome Vanadium Molypdenum. Alkitronic – Germany.

Mô tả

Staco 2 – Đầu khẩu đen 2.1/2 inch dùng cho máy xiết ốc

Mã sp Mua Size đầu tuýpĐầu vuông
31921
65mm2.1/2”
31922
70mm2.1/2”
31923
75mm2.1/2”
31924
80mm2.1/2”
31925
85mm2.1/2”
31926
90mm2.1/2”
31927
95mm2.1/2”
31928
100mm2.1/2”
31929
105mm2.1/2”
31930
110mm2.1/2”
31931
115mm2.1/2”
31932
120mm2.1/2”
31933
125mm2.1/2”
31934
130mm2.1/2”
31935
135mm2.1/2”
31936
140mm2.1/2”
31937
145mm2.1/2”
31938
150mm2.1/2”
31939
155mm2.1/2”
31940
160mm2.1/2”
31941
165mm2.1/2”
31942
170mm2.1/2”
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục: