Đầu tuýp 12 cạnh chống cháy nổ Elora 770-LM CuBe từ 8-32mm

Mã: 770-LM CuBe

Mô tả

Đầu tuýp 12 cạnh chống cháy nổ Elora 770-LM CuBe từ 8-32mm.

– Vật liệu Đồng Bery (Beryllium-Copper).
– Độ cứng vật liệu: 35-40 HRC.
– Độ bền kéo: 1117-1326 N/mm².
– Độ bền kéo cao hơn vật liệu AlCu.

Mã sp Mua Size đầu tuýp
770-LM CuBe 10
10mm
770-LM CuBe 8
8mm
770-LM CuBe 7
7mm
770-LM CuBe 6
6mm
770-LM CuBe 9
9mm
770-LM CuBe 11
11mm
770-LM CuBe 12
12mm
770-LM CuBe 13
13mm
770-LM CuBe 14
14mm
770-LM CuBe 19
19mm
770-LM CuBe 21
21mm
770-LM CuBe 22
22mm
770-LM CuBe 24
24mm
770-LM CuBe 25
25mm
770-LM CuBe 26
26mm
770-LM CuBe 27
27mm
770-LM CuBe 28
28mm
770-LM CuBe 30
30mm
770-LM CuBe 32
32mm
770-LM CuBe 29
29mm
770-LM CuBe 18
18mm
770-LM CuBe 23
23mm
770-LM CuBe 15
15mm
770-LM CuBe 16
16mm
770-LM CuBe 17
17mm
770-LM CuBe 20
20mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần