Khuôn gia nhiệt cố định đường kính trong của phôi, BETEX 171x150mm

Tình trạng:

Cho phép đặt hàng trước

Mã: 350200902

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Khuôn gia nhiệt cố định đường kính trong của phôi, BETEX 171x150mm. Khuôn gia nhiệt cố định được sử dụng cho công việc gia nhiệt các chi tiết tại nhiều vị trí có kích thước gần giống nhau. giảm thời gian cuốn dây gia nhiệt lên phôi cần gia nhiệt.

Ví dụ như trong nghành công nghiêp sản xuất Giấy, hoặc băng chuyền sẽ sử dụng nhiều vòng bi có kích thước giống nhau tại 2 đầu Rullo

Áp dụng trong trường hợp gia nhiệt đường kính trong của phôi.

Sản phẩm tương tự