Panme cơ đo độ sâu 2368, thang đo 2 – 6mm, dung sai 0.004mm, VOGEL Germany

Mã: 2368-

2368 Panme cơ đo độ sâu các phôi nhỏ cần độ chính xác cao, với 5 thang đo nhỏ từ 2 – 6mm, dung sai 0.004mm Vogel

Mô tả

2368 Panme cơ đo độ sâu, thang đo 2 – 6mm, dung sai 0.004mm Vogel

Mã sp Mua Thang đopa_dung-sai-maxĐộ chính xác
236826
2-2.5mm-±0.001mm
236827
2.5-3mm-±0.001mm
236828
3-4mm-±0.001mm
236829
4-5mm-±0.001mm
236830
5-6mm-±0.001mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục: