86A-CuBe Cờ lê vòng đóng chống cháy nổ hệ inch 11/16-4.1/8 inch Elora

Mã: 86A-CuBe

Slogging Hammer bằng hợp kim đồng – bery Cu-Be chuyên dùng trong môi trường nhạy cảm với tia lửa. Cờ lê đóng không sinh lửa loại 1 đầu vòng, 12 cạnh. Sử dụng trong dầu khí – hóa chất. ELORA – Made in Germany.

Giá từ: 4.000.00047.200.000
(Giá chỉ mang tính tham khảo)

Mô tả

Cờ lê vòng đóng Cu-Be, chống cháy nổ hệ inch có kích thước từ 11/16″ đến 4.1/8 inch. Loại vòng 12 cạnh chuẩn DIN.

Mã sp Giá Mua Size của cờ lê
86A-2 7/16 Cu Be 15.200.000
2. 7/16"
86A-2 1/4 Cu Be 13.400.000
2. 1/4"
86A-2 1/8 Cu Be 11.600.000
2. 1/8"
86A-1.7/8 Cu Be 9.800.000
1. 7/8"
86A-1.11/16 Cu Be 8.100.000
1. 11/16"
86A-1.7/16 Cu Be 6.400.000
1. 7/16"
86A-1.5/16 Cu Be 5.500.000
1. 5/16"
86A-1.15/16 Cu Be 9.800.000
1. 15/16"
86A-1 Cu Be 4.400.000
1"
86A-11/16 Cu Be 4.000.000
11/16"
86A-7/8 Cu Be 4.300.000
7/8"
86A-1.1/8 Cu Be 4.700.000
1. 1/8"
86A-1.3/16 Cu Be 5.100.000
1. 3/16"
86A-1.1/4 Cu Be 5.300.000
1. 1/4"
86A-1.3/8 Cu Be 5.600.000
1. 3/8"
86A-2 Cu Be 10.300.000
2"
86A-2 3/8 Cu Be 14.900.000
2. 3/8"
86A-2 3/4 Cu Be 24.800.000
2. 3/4"
86A-3 Cu Be 29.800.000
3"
86A-1.5/8 Cu Be 7.900.000
1. 5/8"
86A-3 3/8 Cu Be 29.100.000
3. 3/8"
86A-1.13/16 Cu Be 9.300.000
1. 13/16"
86A-1.1/2 Cu Be 7.100.000
1. 1/2"
86A-2 13/64 Cu Be 12.200.000
2. 13/64"
86A-3 1/16 Cu Be 27.500.000
3. 1/16"
86A-3 9/16 Cu Be 32.600.000
3. 9/16"
86A-3.15/16 Cu Be 42.900.000
3. 15/16"
86A-4 1/8 Cu Be 47.200.000
4. 1/8"
86A-1.1/16 Cu Be 4.600.000
1. 1/16"
86A-1.3/4 Cu Be 8.300.000
1. 3/4"
86A-2 1/16 Cu Be 10.900.000
2. 1/16"
86A-2 3/16 Cu Be 12.300.000
2. 3/16"
86A-2 5/16 Cu Be 14.600.000
2. 5/16"
86A-2 1/2 Cu Be 15.300.000
2. 1/2"
86A-2 9/16 Cu Be 22.800.000
2. 9/16"
86A-2 5/8 Cu Be 20.000.000
2. 5/8"
86A-2 15/16 Cu Be 25.100.000
2. 15/16"
86A-3 1/8 Cu Be 28.300.000
3. 1/8"
86A-3 3/4 Cu Be 35.500.000
3. 3/4"
86A-3/4 Cu Be 4.200.000
3/4"
  • Chờ nhập 4-8 tuần