87-CuBe Cờ lê đóng miệng hở chống cháy nổ từ 17-150mm Elora

Mã: 87-CuBe

Giá từ: 3.600.000130.000.000
(Giá chỉ mang tính tham khảo)

Mô tả

87-CuBe Cờ lê đóng miệng hở chống cháy nổ từ size 17-150mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN133. Vật liệu bằng hợp kim đồng beri (CuBe). Độ cứng caotrong khoảng 35-40 HRC. Không có từ tính hay từ tính bằng 0. Độ cứng cao hơn vật liệu bằng hợp kim đồng nhôm (AlBr). Chính hãng Elora Germany.

Mã sp Giá Mua Size của cờ lê
87-17 Cu Be 3.600.000
17mm
87-19 Cu Be 3.700.000
19mm
87-24 Cu Be 4.100.000
24mm
87-22 Cu Be 3.900.000
22mm
87-27 Cu Be 4.600.000
27mm
87-30 Cu Be 5.700.000
30mm
87-32 Cu Be 6.000.000
32mm
87-34 Cu Be 6.400.000
34mm
87-36 Cu Be 6.700.000
36mm
87-38 Cu Be 7.500.000
38mm
87-41 Cu Be 8.200.000
41mm
87-46 Cu Be 10.300.000
46mm
87-50 Cu Be 12.000.000
50mm
87-52 Cu Be 12.200.000
52mm
87-55 Cu Be 13.800.000
55mm
87-60 Cu Be 17.300.000
60mm
87-65 Cu Be 19.100.000
65mm
87-70 Cu Be 24.000.000
70mm
87-75 Cu Be 25.800.000
75mm
87-80 Cu Be 31.800.000
80mm
87-85 Cu Be 33.200.000
85mm
87-105 Cu Be 62.900.000
105mm
87-90 Cu Be 42.000.000
90mm
87-95 Cu Be 43.100.000
95mm
87-110 Cu Be 68.800.000
110mm
87-115 Cu Be 72.000.000
115mm
87-100 Cu Be 53.500.000
100mm
87-120 Cu Be 75.200.000
120mm
87-125 Cu Be 91.400.000
125mm
87-130 Cu Be 107.500.000
130mm
87-135 Cu Be 113.400.000
135mm
87-140 Cu Be 120.000.000
140mm
87-150 Cu Be 130.000.000
150mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần