Cờ lê một đầu miệng mỏng 894, từ 6-110mm, chuẩn DIN 894. Elora Germany

Mã: 894-

Cờ lê một đầu miệng phủ phosphat đen, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 894, ISO 3318. Ngàm nghiêng 15o so với thân. Sản xuất tại Đức. Vật liệu bằng thép đặc biệt. Bao gồm các size từ 6mm đến 110mm.

Mô tả

Cờ lê một đầu miệng mỏng, màu đen, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 894. Đặc điểm nhận dạng của công cụ này là màu đen và tại vị trí ngàm được làm dày hơn phần thân. Do đặc tính mỏng của chủng loài khi ứng dụng vào các vị trí khe hẹp nên ngàm được gia cố thêm. Tăng diện tích tiếp xúc với bulong đai ốc.

Cờ lê một đầu miệng mỏng, đen theo tiêu chuẩn DIN 894 Elora

Thân của cờ lê rất mỏng, chuốt nhỏ dần về chuôi, thiết diện kiểu chữ I. Chịu momen xoắn theo phương ngang và không dùng với tay công. Ngàm nghiêng 15 độ so với trục thân giống với các dòng họ miệng hở khác.

Mã sp Mua Size của cờ lêChiều dài tổng
894-6
6mm75mm
894-7
7mm80mm
894-8
8mm95mm
894-9
9mm100mm
894-10
10mm105mm
894-11
11mm115mm
894-12
12mm125mm
894-13
13mm130mm
894-14
14mm140mm
894-15
15mm145mm
894-16
16mm160mm
894-17
17mm160mm
894-18
18mm170mm
894-19
19mm170mm
894-21
195mm
894-22
22mm195mm
894-24
24mm215mm
894-26
26mm215mm
894-27
27mm240mm
894-30
30mm250mm
894-32
32mm260mm
894-34
34mm260mm
894-36
36mm300mm
894-38
38mm300mm
894-41
41mm340mm
894-46
46mm380mm
894-50
50mm410mm
894-55
55mm460mm
894-60
60mm490mm
894-65
65mm530mm
894-70
70mm575mm
894-75
75mm610mm
894-80
80mm645mm
894-85
85mm690mm
894-95
95mm845mm
894-100*
100mm850mm
894-105*
105mm1000mm
894-110*
110mm1000mm
  • Chờ nhập 4-8 tuần
Danh mục: Từ khóa:

Sản phẩm tương tự